Kaķu tualetes jeb kaķu kastes pienācīga uzturēšana ir viens no galvenajiem saimnieku uzdevumiem, lai nodrošinātu abpusēji cieņpilnas cilvēka un zvēriņa attiecības. Ja saimniekiem degunu liek saraukt kaķu kastes saturs, smarža un regulāra uzkopšana, tad